توابع انیمیشنی جی کوئری

آموزش وب ، jquery ، آموزشات فرعی ،
1247 بازدید
توابع انیمیشنی جی کوئری
توابعی که باعث پنهان شدن و نمایش المنت های صفحه به گونه ای زیبا می شوند

در این مطلب توابع مربوط به نمایش و پنهان کردن جی کوئری با انیمیشن به همراه توضیحات قرار داده شده است.

مواردی که علامت ستاره (*) در کنار آن ها درج شده است ، توضیح بیشتری در پایین جدول دارند.

 

 

تابع

توضیح

show()

المنت پنهان را به صورت ناگهانی نمایش می دهد*

hide()

المنت در حال نمایش را به صورت ناگهانی  پنهان می کند*

toggle()

عمل show و hide را انجام می دهد*

slideDown()

المنت پنهان را به صورت آبشاری نمایش می دهد

slideUp()

المنت در حال نمایش را به صورت آبشاری پنهان می کند

slideToggle()

عمل slideDown و slideUp را انجام می دهد*

fadeIn()

المنت پنهان را به صورت تدریجی نمایش می دهد

fadeOut()

المنت در حال نمایش را به صورت تدریجی پنهان می کند

fadeToggle()

عمل fadeIn و fadeOut را انجام می دهد*

stop()

انیمیشن در حال اجرا را بدون وقفه متوقف می کند

آرگومان چیست؟ آرگومان یک متغیر است که در توابع تعریف می شوند تا شما بتوانید مقادیری را برای آن ها قرار دهید و حالت های متفاوتی را برای یک تابع ایجاد کنید. در توابع بالا آرگومان هایی قرار داده شده است که شما می توانید با قرار دادن مقدار مورد نظر خود در پرانتز روبروی هر تابع به آن متغیر ، مقداری نسبت دهید. اگر بیشتر از یک آرگومان در یک تابع استفاده می کنید باید با استفاده از علامت , آن ها را از هم جدا کنید.

توضیحات بیشتر:

در جی کوئری ، شما می توانید برای تمام توابع بالا به غیر از stop در آرگومان اول مقدار عددی ای وارد کنید که نمایانگر زمانی است که طول می کشد تا انیمیشن اجرا شود. (این عدد بر حسب میلی ثانیه است یعنی هر 1000 تا مساوی 1 ثانیه است). استفاده از این آرگومان اختیاری است.

همچنین می توانید در آرگومان دوم تمام توابع بالا به غیر از stop تابعی را مشخص کنید تا بعد از به پایان رسیدن انیمیشن ، آن تابع اجرا شود. استفاده از این آرگومان اختیاری است.

توابع show , hide , toggle در صورتی که در آرگومان اول ، عددی دریافت کنند ، از حالت نمایش ناگهانی خارج می شوند و المنت را از گوشه با افزایش طول و عرض (به صورت هم زمان) نمایش می دهند.

توابعی که کلمه ی toggle در آن ها مشاهده می شود ، به این گونه کار می کنند که ابتدا تشخیص می دهند آیا المنت مورد نظر در حال نمایش است یا خیر. اگر در حال نمایش باشد ، آن را پنهان می کنند. و اگر پنهان باشد ، آن را نمایش می دهند.

تابع stop تمامی انیمیشن هایی که در حال اجرا بر روی المنت مورد نظر است را به یک باره متوقف می کند. این تابع دو آرگومان می گیرد. در آرگومان اول شما می توانید با تعیین مقدار true مشخص کنید که تمام انیمیشن های مرتبط با این انیمیشن نیز متوقف شوند. و در آرگومان دوم شما می توانید با مشخص کردن مقدار true به تابع بگویید که نه تنها انیمیشن را به پایان برسان ، بلکه آن را به حالت نهایی (پایان انیمیشن) برسان.

رمز تمام فایل های فشرده
رمز فایل فشرده است.