شيوه ي بارگزاري صفحه با نمايش پيام اتمام بارگزاري

ابزار پیشرفته ، نمایش بارگزای صفحه ،
446 بازدید
شيوه ي بارگزاري صفحه با نمايش پيام اتمام بارگزاري
این ابزار امکان نمایش یک پیغام را نیز در پایان دارد که به کاربر می گوید ، بارگزای به پایان رسید.
رمز تمام فایل های فشرده
رمز فایل فشرده است.