آموزش C# قسمت سوم

آموزش کامپیوتر ، سی شارپ ،
2170 بازدید
آموزش C# قسمت سوم
آموزش چند متد و عملگر در سی شارپ و آموزش تعریف کردن یک متغیر در C# به همراه انواع متغیر ها و چند مثال کاربردی

متد Beep جهت ایجاد یک صدا با فرکانس خاصی به کار میرود:

<<<code>>>

Console.Beep( مدت زمان بر حسب میلی ثانیه , فرکانس بر حسب هرتز );

<<</code>>>

شما می توانید با دادن فرکانس پایین و مدت زمان 1000 یک وقفه ی 1 ثانیه ای در برنامه ایجاد کنید.

چند نکته درباره ی متغیر ها در سی شارپ:

1- مکانی از حافظه Ram کامپیوتر است که برای نگهداری موقتی داده ها یا اطلاعات استفاده میشود.

2- قبل از استفاده از متغیر ابتدا باید آن را تعریف کنیم شکل تعریف متغیر بدین صورت است.

<<<code>>>

نام متغیر نوع داده ;

<<</code>>>

3- نوع داده یا متغیر  3 چیز را به نشان میدهد:

اول: اندازه متغیر را بر حسب بایت.

دوم: نوع عملیاتی که را که می توان روی آن انجام داد.مثلا بر روی اعداد صحیح می توان عمل ضرب را انجام داد و بر روی رشته ها (غیر عدد) ضرب

تعریف نشده.

سوم: نوع اطلاعاتی که می توان در متغیر ذخیره کرد:مثلا صحیح یا اعشاری یا رشته  ای.

در قسمت زیر انواع داده ها و ویژگی های آن ها را می توانید ببینید:

1- متغیر هایی که فقط عدد صحیح  ذخیره می کنند:

انواع متغیر ها

2- متغیر هایی که علاوه بر عدد  صحیح عدد اعشاری نیز ذخیره میکنند:

انواع متغیر ها

3- نوعی دیگر از متغیر ها:

انواع متغیر ها

لازم به ذکر است که:

float : تا هفت رقم اعشار عدد (هفت رقم با قسمت صحیح عدد) ذخیره میکند و در صورتی که بیش از 7 رقم باشد عدد گرد میشود.

double: تا پانزده رقم اعشار عدد(پانزده رقم با قسمت صحیح عدد) ذخیره میکند و در صورتی که بیش از 15 رقم باشد عدد گرد میشود.

decimal: تا بیست و شش رقم اعشارعدد(بیست و شش رقم با قسمت صحیح عدد) ذخیره میکند و در صورتی که بیش از 26 رقم باشد عدد گرد میشود.

مثال:   

<<<code>>>

int  a;

int b=10;

int c, d=7,e=d;

short f=g=h;

<<</code>>>

خط آخری به دلیل این که متغیر های g و h را تعریف نکردیم خطا دارد.

اگر در برنامه یک عدد اعشار بدون نشانه بنویسید بطور پیش فرض عدد اعشاری از نوع double در نظر گرفته میشود.به مثال دقت کنید:

<<<code>>>

float a=12.25;

<<</code>>>

این دستور خطای گرامری دارد زیرا داده های ثابت اعشاری به طور پیش فرض double می باشد.پس می توان یکی از دو دستور زیر را بنویسید:

<<<code>>>

float a=12.25;   یا    double d=12.25;

<<</code>>>

فکر کنم بتوانید بگویید چرا این دستور خطا داره:

<<<code>>>

int s=20;

byte h=10;

s=h;

h=s ;    error

<<</code>>>

برای این که در زبان سی شارپ امکان انتساب یک نوع داده بزرگتر به نوع داده ی کوچکتر خطا است.

برنامه زیر را نوشته و عملگر + را برسی کنید:

<<<code>>>

Console.WriteLine("5"+4+7);

Console.WriteLine(5+4+7);

Console.WriteLine(5+"4"+7);

Console.WriteLine("5"+(4+7));

Console.ReadKey();

<<</code>>>

رمز تمام فایل های فشرده
رمز فایل فشرده است.