آموزش ساخت تصویر تصادفی امنیتی در php
افزایش امنیت فرم های php با استفاده از ایجاد تصاویر تصادفی امنیتی (captcha)
رمز تمام فایل های فشرده
رمز فایل فشرده است.