کد شما ايجاد شد X

ابزار تغيير حالت نمايش توضيح (title , alt) در صفحه - تولتيپ tooltip (کدساز)

فعال و غیر فعال کردن:
رنگ پشت متن:
ويژگي هاي متن:

رنگ متن:

اندازه ي متن:

يک سري حالت هاي متن:
ویژگی های سایه:

رنگ سایه:

میزان محو بودن سایه:

مکان قرار گیری:*
ويژگي هاي خط حاشیه:

رنگ خط حاشیه:

زخامت خط حاشیه:

حالت خط حاشیه:
خمیدگی گوشه ها:
میزان محو بودن:
کاملا محو
کاملا مشخص
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد:
نمونه اي از کد شما:
براي ديدن نمونه موس را اينجا نگه داريد.