کد شما ايجاد شد X

ابزار نمایش پیغام عضو شوید به بازدید کنندگان مهمان (کدساز)

آیا فقط برای مهمان نمایش داده شود؟ (این امکان فقط برای رزبلاگ قابل استفاده است)
آیا این پیغام عضویت چشمک زن باشد؟ (در این حالت خط حاشیه ای به رنگ قرمز مدام ایجاد و حذف می شود.)
آدرس صفحه ی عضویت سایت یا وبلاگ شما:
متنی که می خواهید به عنوان پیغام نمایش داده شود:
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد: