کد شما ايجاد شد X

شيوه ي نمايش پيام مدير در بالاي صفحه (کدساز)

آدرس ايميل شما:
متن پيام شما:
Xشما بعد از انتخاب کردن زبان مي توانيد به صورت ترکيبي از دو زبان نيز استفاده کنيد. در واقع نوع متن بيانگر اين است که متن شما از سمت چپ به راست ، يا راست به چپ نمايش داده شود.
نوع متن شما:
سرعت حرکت متن:
ويژگي هاي متن:

عمق:

رنگ متن:

اندازه ي متن:

يک سري حالت هاي متن:
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد: