کد شما ايجاد شد X

گلباران صفحه با نمایش پیام هنگام ورود - با طرح بسیار زیبا و انواع حالات (کدساز)

رنگ پس زمینه ی پیام:
تعداد گل هایی که از بالا به طرف پایین ریخته می شوند:
Xتوجه داشته باشید که اگر عدد زیادی معلوم کنید ممکن است بعضی از کامپیوتر ها قادر به نمایش آن نباشند. پس عددی متوسط انتخاب کنید. بهترین عدد 75 است که به صورت پیشفرض قرار داده شده است ، اما شما می توانید اگر خواستید آن را تغییر دهید.
متن پیام:
ویژگی های متن:

نوع فونت:


رنگ متن:

اندازه ي متن:

يک سري حالت هاي متن:
اين کد را بايد بعد از و قبل از قالب خود قرار دهيد: