کد شما ايجاد شد X

کد کم کردن مشخصات لازم براي تماس با ما - رزبلاگ (کدساز)

کدام بخش ها از حالت اجباري خارج شود:
Xاگر ديده باشيد در رزبلاگ براي اين که يک نفر بتواند با استفاده از فرم تماس با ما پيام ارسال کند حتما بايد اين اطلاعات را وارد کند در غير اين صورت پيغام خطا دريافت مي کند. شما مي توانيد با تيک زدن هر کدام از اين گزينه ها حالت اجباري بودن پر کردن اين بخش ها را از بين ببريد. با استفاده از اين امکان کاربرد هاي فرم تماس با ما بسيار بيشتر از حالت عادي خواهد شد. و شما مي توانيد از چندين فرم تماس با ما در بخش هاي مختلف وبلاگ خود استفاده کنيد. بهترين حالت براي پر کردن فيلد هاي پيشفرض نوشتن مشخصات خودتان است.
آدرس ايميل پيشفرض:
آيا قسمت ايميل پنهان باشد؟
آدرس سايت پيشفرض:
آيا قسمت آدرس سايت پنهان باشد؟
نام پيشفرض:
آيا قسمت نام پنهان باشد؟
موضوع پيشفرض:
آيا قسمت موضوع پنهان باشد؟
پيام ارسالي پيشفرض:
آيا قسمت متن پيام پنهان باشد؟
ديگر بخش ها : آيا بخش موبايل پنهان باشد؟
آيا بخش شکلک ها پنهان باشد؟
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد: