کد شما ايجاد شد X

شيوه ي ارسال ديدگاه براي مطالب رزبلاگ (کدساز)

این کد را باید بعد از <head> قالب خود قرار دهید:
این کد را باید بعد از <ROZBLOG> و قبل از <ROZBLOG/> قالب خود قرار دهید:
Xدر اکثر قالب های رزبلاگ قسمت دیدگاه وجود دارد. اگر در قالب شما هم بخش نظر وجود دارد قبل از این که این کد را وارد کنید باید آن کد قبلی را پاک کرده باشید.
بخش نظرات با شروع می شود.