کد شما ايجاد شد X

کد کم کردن مشخصات لازم براي تماس با ما - رزبلاگ (کدساز)

توجه داشته باشيد که بعد از انتخاب گزينه ي جديد امکان حذف گزينه هاي قبلي و يا عوض کردن حالت وجود ندارد و شما تنها مي توانيد مقادير را تغيير دهيد. و براي عوض کردن حالت گزينه هاي قبلي تنها راه دوباره پر کردن فرم از راه دکمه ي پايين است. يک نکته ي مهم که لازم به ياد آوري آن هست اين که ، بعد از ايجاد حالت هاي غير مجاز از نظر رزبلاگ روي تبليغات هيچ گونه مسئوليتي از طرف ما وجود ندارد. چون ما امکان ايجاد تغيير حالت را براي شما به وجود آورده ايم و چگونه تغيير دادن آن ديگر با خود شماست. براي مثال بعد از پنهان کردن تبليغات تمام مسئوليت حذف آن بر عهده ي خود شماست.
اضافه کردن حالت 1 :
افزودن گزينه هاي بيشتر :
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد: