کد شما ايجاد شد X

یادبود 175 شهید غواص برای سایت و وبلاگ

همین چند روز پیش بود که 175 شهید غواص ، دست بسته در آب جان سپرده ، از آب های جنوب کشور تفحص شدند. شاید بعضی کاربران به دنبال حمایت از این شهدا باشند. ما ابزاری با این موضوع ایجاد کردیم.
تصاویر
روی تصویر مورد نظر خود کلیک کنید تصویر یک تصویر دو تصویر سه تصویر چهار
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد: