تولز تم دات آی آر

کد شما ايجاد شد X

ابزار درخشان سازی نام کاربری اعضای انجمن رزبلاگ

اگر متوجه کاربرد تغییرات در پایین نمی شوید ، پیشنهاد می کنیم آن را بدون تغییر بگذارید و تنها روی ساخت کد کلیک کنید.
از آنجایی که انتخاب رنگ ها تصادفی است ، با این وجود که شما می تونید بازه ی تغییرات و تیرگی رنگ را مشخص کنید ، اما دقت این مقادیر صد درصد نخواهد بود. در اصل این تغییراتی که شما می توانید ایجاد کنید ، تغییر احتمالات است.
میزان تیرگی و روشنی رنگ ها:
روشن تر
تیره تر
بازه ی تغییر رنگ تصادفی:
زیاد
کم
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد:
نمونه ای از کد شما: