تولز تم دات آی آر

کد شما ايجاد شد X

ابزار تغییر اسکرول بار صفحه به شکل دلخواه

محل اعمال کد:
Xاین قسمت در اصل انتخابگر های css است که مشخص می کند ، اسکرول بار کدام قسمت از صفحه باید تغییر کند. برای مطالعه ی آموزش کوتاهی در این باره اینجا کلیک کنید. پر کردن این قسمت اجباری است.
محل نمایش:
رنگ اسکرول:
رنگ پس زمینه ی اسکرول:
ضخامت نوار اسکرول:
پنهان شدن خودکار اسکرول: | این ویژگی باعث می شود که اسکرول بعد از مدتی ، اگر شما صفحه را تکان ندهید پنهان شود.
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد:

آموزش کوتاهی درباره ی انتخابگر های css

در صفحه انواع تگ های html وجود دارد. که برای انتخاب آن ها در css می توان نام آن تگ را به صورت تنها و بدون هیچ علامتی وارد کرد. (پس برای اعمال کد بر روی یک تگ خاص از صفحه می توانید نام آن تگ را وارد کنید.) مثلا: برای انتخاب تگ <html> باید html نوشت.

خیلی از تگ های صفحه دارای آی دی هستند (یعنی id="idname" را در موجودیت های خود دارند.) این گونه تگ ها را اگر بخواهید با آی دی منحصر به فردشان انتخاب کنید باید قبل از نام آی دی آن ها از علامت # استفاده کنید. مثلا:برای انتخاب <div id="toolstheme"></div> باید نوشت #toolstheme

خیلی از تگ های داخل صفحه نیز دارای نام کلس هستند. (یعنی در موجودیت های خود class="className" را دارند.) برای انتخاب تگ هایی که کلس مشابه دارند باید از علامت نقطه (.) قبل از نام کلس استفاده شود. مثلا:برای انتخاب <div class="toolstheme"></div> باید نوشت .toolstheme

برای انتخاب چند شیء در صفحه می توانید بین قسمت های مختلفی که انتخاب می کنید را با , از هم جدا کنید.