کد شما ايجاد شد X

ابزار نمایش جملات زیبا از بزرگان

45 جمله ی زیبا در این ابزار به طور پیشفرض وجود دارد. اما با این حال شما می توانید جملات بیشتری را به آن اضافه کنید.
برای مشاهده ی دموی کد خود ابتدا کد را ایجاد کنید و سپس روی نمایش نمونه ی کد شما کلیک کنید.
چه جملاتی؟
زمان عوض شدن جمله:
می توانید به جای فعال کردن حالت رفرش ، زمانی برای تغییر انتخاب کنید. مثلا هر 5ثانیه!
شیوه ی نمایش جعبه ی ابزار: اگر با کد های Css آشنایی ندارید ، این قسمت را تغییر ندهید.
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد: